مهندسین مشاور نقشه برداری


تعرفه تبلیغاتهیئت مدیره

جلسه‌هیئت مدیره ومدرسین دانشگاه

در مورخه : يكشنبه، 21 آبان ماه، 1396 موضوع :

اولین جلسه هیات مدیره جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار خراسان رضوی با تعدادی از اساتید و روسای گروههای این رشته در دانشگاهها و موسسات آموزشی

در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون سطح آموزشهای نقشه برداری و توان فراگیری این تخصص ، برخی فرایندها و راهبردهای موثر نیز بیان گردید.
تشکیل کمیته اساتید و هیات علمی نقشه برداری - تهیه بانک اطلاعات اساتید- برگزاری دوره های کارگاهی آموزشی - اردوهای اموزشی بدو تحصیل - جلسات هماهنگی آموزشی بین موسسات - بازدیدهای فنی و تخصصی - همکاری ارگانها و نهادهای تخصصی دراین رابطه .. از پیشنهادات موثر اسانید دراین جلسه بود.
مقرر شد هیات مدیره جامعه صنفی برای پیگیری موارد پیشنهادی اقدام لازم صورت دهد.

  بیشتر

تعرفه نظارت نقشه برداری


تعرفه تفکیک آپارتمان 1396


آمار کاربران