تاریخ : يكشنبه، 21 آبان ماه، 1396
موضوع :

جلسه‌هیئت مدیره ومدرسین دانشگاه

اولین جلسه هیات مدیره جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار خراسان رضوی با تعدادی از اساتید و روسای گروههای این رشته در دانشگاهها و موسسات آموزشی

در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون سطح آموزشهای نقشه برداری و توان فراگیری این تخصص ، برخی فرایندها و راهبردهای موثر نیز بیان گردید.
تشکیل کمیته اساتید و هیات علمی نقشه برداری - تهیه بانک اطلاعات اساتید- برگزاری دوره های کارگاهی آموزشی - اردوهای اموزشی بدو تحصیل - جلسات هماهنگی آموزشی بین موسسات - بازدیدهای فنی و تخصصی - همکاری ارگانها و نهادهای تخصصی دراین رابطه .. از پیشنهادات موثر اسانید دراین جلسه بود.
مقرر شد هیات مدیره جامعه صنفی برای پیگیری موارد پیشنهادی اقدام لازم صورت دهد.

 
هیئت مدیره - دانشگاه

منبع این مقاله : :جامعه مهندسان نقشه بردار خراسان
آدرس این مطلب : http://isskh.ir/2/جلسه‌هیئت-مدیره-ومدرسین-دانشگاه/