خوش آمدید

هیات مدیره

پنجمین دوره هیئت مدیره  جامعه مهندسان نقشه بردار خراسان


آقای مهندس احمد اسدی 
اسدی
سمت : رئيس
مدرک تحصیلی : كارشناسي نقشه برداری
شماره همراه : 09155041089
پست الکترونیک :asadi@isskh.ir  
 
 
آقای مهندس سید محمد ایازی 
سمت : نائب رئيس
مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد نقشه برداری- فتوگرامتری
شماره همراه : 09153164785
پست الکترونیک : info@ayazi.ir
 
 
آقای مهندس مسعود دباغ 
سمت : دبير
مدرک تحصیلی : كارشناسي نقشه برداری
شماره همراه : 09153070210
پست الکترونیک :dabagh@isskh.ir  
 
 
آقای مهندس محمدعلی انواری 
سمت : خزانه دار
مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد نقشه برداری-ژئودزی
شماره همراه : 09151108351
پست الکترونیک:ma_anvari@yahoo.com 
 
 
آقای مهندس مجتبی صبوری معمار 
سمت : عضو
مدرک تحصیلی : كارشناسي نقشه برداری
شماره همراه : 09155122149
پست الکترونیک :Saboori@isskh.ir 
 
 
آقای مهندس علیرضا ملکی ابرده
سمت : بازرس
مدرک تحصیلی : كارشناسي نقشه برداری
شماره همراه : 09155184613
پست الکترونیک :Maleki@isskh.ir  
 
 
آقای مهندس غفاریان عصادست 
سمت : عضو علی البدل
مدرک تحصیلی : كارشناسي نقشه برداری
شماره همراه : 09155077641
پست الکترونیک :Ghaffarian@isskh.ir  
 

  • نویسنده : adminisskh
  • تاریخ : سه شنبه 21 خرداد ماه 1398
  • 277 بازدید
  • 0 نظر